Bent u gebruiker of leverancier van het DDSC? Dan vindt u hier alle benodigde informatie voor gebruik en beheer van het DDSC. Wanneer u de links hieronder aanklikt, gaat u naar het betreffende document.

Voor gebruikers

Voor dataleveranciers en datagebruikers

  • Instructies voor het toeleveren van gegevens naar het DDSC en het benaderen van de informatie in de DDSC database kunt u vinden op: https://api.ddsc.nl/doc/ 

Meettechnieken

Het opzetten van een monitoringsysteem bevat de keuze voor een meettechniek. Meettechnieken bestaan uit sensoren (geplaatst in, op of onder de dijk, aan de oppervlakte, of op afstand) die relevante parameters meten, die informatie geven over het gedrag van de dijk (bijvoorbeeld waterspanning, vervormingen, temperatuur, elektrische geleidbaarheid). Op de website van het Kennisplatform Dijkmonitoring worden de verschillende meettechnieken toegelicht, gecategoriseerd naar ruimtelijke inzet.

Bekijk andere monitoring projecten

Op het Kennisplatform Dijkmonitoring  is een overzicht van nationale en internationele projecten en cases te vinden waarin dijkmonitoring centraal staat. Per proeftuin is beschreven welke parameters er zijn gemonitord en wat daarvan geleerd is, voor nu en in de toekomst.

AddThis Social Bookmark Button